/ Мэдээ мэдээлэл / ЭРДСЭЛ ҮҮСГЭЖ БОЛЗОШГҮЙ ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

ЭРДСЭЛ ҮҮСГЭЖ БОЛЗОШГҮЙ ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

    Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсээс дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төв болон хороо, хэсгийн ахлагч, нийгмийн ажилтан, олон нийтийн байцаагч нартай хамтран нуугдмал далд хэлбэрийн гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэх, таслан зогсоох ажлыг эрчимжүүлж дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зохицуулах зөвлөл, хороодын Засаг дарга нарт энэ төрлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, ажлын төлөвлөгөө, саналыг хүргүүлэн ажиллаж байна.

    Мөн гэр бүлийн хүчирхийллийг таслан зогсоох, нуугдмал далд хэлбэрийг илрүүлэх чиглэлээр иргэд, байгууллагаас 1 сард ирүүлсэн 4573 дуудлага, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж “Хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэл”-тэй холбоотой 139 дуудлага, мэдээллийн дагуу хүчирхийлэл үйлдсэн байж болзошгүй болон эсрдэл бүхий иргэдтэй 2015 оны 03-р сарын 03-ны өдөр уулзалт-ярилцлага зохион байгуулав.

    Уулзалт-ярилцлаганд тус цагдаагийн хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Т.Дамбийням, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Баярсайхан, ЦЕГ-ын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа Г.Арсланхуяг, УБХЦГ-ын ХГБХТХ-ийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн  хошууч Ц.Энхтуяа нар “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай” хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх Үндэсний хөтөлбөр болон хорооны хамтарсан багийн чиг үүрэг, хүчирхийлэл үйлдэгчийг эрхийг хязгаарлах арга хэмжээг танилцуулж, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээллэл хийж, эрсдэл бүхий иргэдээс бичгээр баталгаа гаргуулан авав.

    Тус цагдаагийн хэлтсээс өмнө нь 2015 оны 1-р сарын 19-нд хороодын Засаг дарга, нийгмийн ажилтан, хэсгийн байцаагч нарт “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх” сэдвээр хорооны хамтарсан баг ажиллуулах аргачлал, эрсдэлийн үнэлгээ хийх болон эрх хязгаарлах арга хэмжээний талаар сургалт зохион байгуулж байжээ. 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Take a look at my photos here, you will like: http://bit.do/fLR2k?h=730dfe5d10261e144de2b58097631661&:
118.173.223.148
Take a look at my photos here, you will like: http://bit.do/fLR2k?h=730dfe5d10261e144de2b58097631661&
2020-12-14 21:30:51
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2015-02-04
Эрэн сурвалжилж байна