/ 27-р хороо /
  • Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо 3611 өрх 14633 хүн амтай. Хорооны нутаг дэвсгэрт нийт 53 аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг. 27 дугаар...
Статистик мэдээ
  • 2015-02-04
Эрэн сурвалжилж байна